Begroting 2021

Algemene dekkingsmiddelen

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Klik hier voor toelichting.

Bedragen x € 1.000

Lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2019

2020 na wijziging

2021

2022

2023

2024

Thema Algemene middelen

Treasury

-710

-655

-575

-561

-561

-561

Overhead

-10.681

-9.176

-10.035

-10.046

-9.856

-9.813

Overige baten en lasten

179

106

234

183

76

-48

OZB woningen

-252

-251

-251

-251

-251

-251

OZB niet-woningen

-252

-251

-251

-251

-251

-251

Belastingen overig

-102

0

0

0

0

0

Totaal Algemene middelen

-11.817

-10.226

-10.877

-10.925

-10.842

-10.923

Totaal lasten

-11.817

-10.226

-10.877

-10.925

-10.925

-10.923

Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2019

2020 na wijziging

2021

2022

2023

2024

Thema Algemene middelen

Treasury

2.178

2.071

1.470

1.170

1.170

1.170

Overhead

127

134

136

136

136

136

Parkeerbelasting

11

11

11

11

11

11

Overige baten en lasten

63

-5

-5

-5

-5

-5

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

44.625

45.431

46.755

47.181

47.230

47.353

OZB woningen

3.618

3.888

4.342

5.434

5.466

5.525

OZB niet-woningen

2.017

1.981

2.195

2.729

2.729

2.729

Belastingen overig

3.207

3.030

3.230

100

100

100

Totaal Algemene middelen

55.846

56.542

58.134

56.756

56.838

57.019

Totaal baten

55.846

56.542

58.134

56.756

56.838

57.019

Saldo van baten en lasten

44.029

46.316

47.257

45.831

45.996

46.096

Reserves

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2019

2020 na wijziging

2021

2022

2023

2024

Toevoegingen reserves

487

164

-180

1.095

1.543

1.776

Onttrekkingen reserves

1.140

242

202

148

148

148

Totaal reserves

1.628

406

22

1.243

1.690

1.923

Saldo na resultaatbestemming

45.657

46.722

47.278

47.074

47.686

48.019

Deze pagina is gebouwd op 11/04/2020 14:29:56 met de export van 11/04/2020 14:18:32