Begroting 2021

Home

Bijlagen

Het college stelt voor om een aantal ambities die incidenteel zijn opgenomen in de begroting te dekken vanuit de algemene reserve. Deze ambities passen binnen de doelen van Vitaal Teylingen. Dit is in onderstaande tabel aangegeven.

Bedrag x € 1.000

Deze pagina is gebouwd op 11/04/2020 14:29:56 met de export van 11/04/2020 14:18:32