Begroting 2021

Programma 4 Duurzaam denken en doen

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Klik hier voor toelichting.

Bedragen x € 1.000

Lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2019

2020 na wijziging

2021

2022

2023

2024

Thema Milieu

Milieubeheer

-1.381

-1.252

-1.481

-1.496

-1.496

-1.496

Riolering

-1.867

-2.084

-2.152

-2.185

-2.231

-2.231

Afval

-3.036

-2.849

-2.750

-2.705

-2.705

-2.705

Begraafplaatsen en crematoria

0

-6

-6

-6

-6

-6

Totaal Milieu

-6.284

-6.190

-6.389

-6.392

-6.437

-6.437

Totaal lasten

-6.284

-6.190

-6.389

-6.392

-6.392

-6.437

Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2019

2020 na wijziging

2021

2022

2023

2024

Thema Milieu

Milieubeheer

0

0

113

113

113

113

Riolering

2.796

2.997

3.107

3.135

3.215

3.215

Afval

4.826

4.508

4.372

4.372

4.372

4.372

Totaal Milieu

7.623

7.505

7.593

7.621

7.701

7.701

Totaal baten

7.623

7.505

7.593

7.621

7.701

7.701

Saldo van baten en lasten

1.339

1.315

1.204

1.229

1.263

1.263

Reserves

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2019

2020 na wijziging

2021

2022

2023

2024

Toevoegingen reserves

-20

20

0

0

0

0

Onttrekkingen reserves

14

100

40

0

0

0

Totaal reserves

-6

120

40

0

0

0

Saldo na resultaatbestemming

1.333

1.435

1.244

1.229

1.263

1.263

Deze pagina is gebouwd op 11/04/2020 14:29:56 met de export van 11/04/2020 14:18:32