Begroting 2021

Programma 5 Modern bestuur, invloedrijke inwoners

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Klik hier voor toelichting.

Bedragen x € 1.000

Lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2019

2020 na wijziging

2021

2022

2023

2024

Thema Dienstverlening

Beheer overige gebouwen en gronden

-475

-404

-403

-393

-391

-491

Burgerzaken

-1.929

-1.994

-1.886

-1.878

-1.923

-1.923

Totaal Dienstverlening

-2.404

-2.398

-2.289

-2.270

-2.314

-2.414

Thema Regionale samenwerking

Bestuur

-2.795

-1.925

-1.896

-1.894

-1.894

-1.894

Totaal Regionale samenwerking

-2.795

-1.925

-1.896

-1.894

-1.894

-1.894

Totaal lasten

-5.198

-4.323

-4.185

-4.164

-4.164

-4.308

Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2019

2020 na wijziging

2021

2022

2023

2024

Thema Dienstverlening

Beheer overige gebouwen en gronden

2.026

71

71

71

71

71

Burgerzaken

508

640

640

640

640

640

Totaal Dienstverlening

2.534

711

712

712

712

712

Thema Regionale samenwerking

Bestuur

53

0

0

0

0

0

Totaal Regionale samenwerking

53

Totaal baten

2.587

711

712

712

712

712

Saldo van baten en lasten

-2.611

-3.611

-3.473

-3.452

-3.496

-3.596

Reserves

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2019

2020 na wijziging

2021

2022

2023

2024

Toevoegingen reserves

-1.970

0

0

0

0

0

Onttrekkingen reserves

5

0

208

208

104

0

Totaal reserves

-1.965

0

208

208

104

0

Saldo na resultaatbestemming

-4.576

-3.611

-3.265

-3.244

-3.392

-3.596

Deze pagina is gebouwd op 11/04/2020 14:29:56 met de export van 11/04/2020 14:18:32