Begroting 2021

Programma 3 Ondernemend en bruisend Teylingen

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Klik hier voor toelichting.

Bedragen x € 1.000

Lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2019

2020 na wijziging

2021

2022

2023

2024

Thema Bedrijventerreinen

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-32

0

0

0

0

0

Totaal Bedrijventerreinen

-32

Thema Centrumontwikkeling

Economische promotie

-100

-154

-196

-136

-136

-136

Totaal Centrumontwikkeling

-100

-154

-196

-136

-136

-136

Thema Regionale economie

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-56

-86

-86

-86

-86

-86

Economische ontwikkeling

-1.680

-1.709

-1.658

-1.656

-1.656

-1.656

Totaal Regionale economie

-1.735

-1.795

-1.744

-1.742

-1.742

-1.742

Totaal lasten

-1.867

-1.949

-1.940

-1.878

-1.878

-1.878

Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2019

2020 na wijziging

2021

2022

2023

2024

Thema Centrumontwikkeling

Economische promotie

141

123

123

123

123

123

Totaal Centrumontwikkeling

141

123

123

123

123

123

Thema Regionale economie

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

71

83

84

84

84

84

Economische ontwikkeling

136

130

130

330

330

330

Totaal Regionale economie

207

213

214

414

414

414

Totaal baten

348

336

337

537

537

537

Saldo van baten en lasten

-1.519

-1.613

-1.603

-1.341

-1.341

-1.341

Reserves

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2019

2020 na wijziging

2021

2022

2023

2024

Toevoegingen reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen reserves

415

432

505

415

385

385

Totaal reserves

415

432

505

415

385

385

Saldo na resultaatbestemming

-1.104

-1.181

-1.098

-926

-956

-956

Deze pagina is gebouwd op 11/04/2020 14:29:56 met de export van 11/04/2020 14:18:32