Begroting 2021

Algemene dekkingsmiddelen

Onvoorzien

Het BBV eist een bedrag voor onvoorzien, er is € 25.000,- geraamd voor onvoorziene incidentele uitgaven.

Deze pagina is gebouwd op 11/04/2020 14:29:56 met de export van 11/04/2020 14:18:32