Begroting 2021

Programma 3 Ondernemend en bruisend Teylingen

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Realisatie
2018

Realisatie
2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Nederland

Bron

Functiemenging

Index dat verhoudingswaarde aangeeft tussen banen en woningen

50,5%

51%

51,9%

51,9

53,2%

LISA

Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

134,1

139,3

121,7%

121,7

151,6

LISA

Deze pagina is gebouwd op 11/04/2020 14:29:56 met de export van 11/04/2020 14:18:32